Thursday, 17 September 2009

Pengerindu Tua Lemas Tenggelam - Rickie Andrewson & Lydia Richard

Sinu aku ngenang semaya tua balang
nuan udah diempu urang

aku mega asa ukai nuan aja
tang tua udah nadai daya

Sayau meh pengerindu tua
mina agi belala
nyadi ke buah kenang aja

Tang nadai meh ko enggau
enda ulih dikesayau
janji tua lela rumbau

Gambar nuan ti agi bisi ku simpan

ngambike tanda nyadika pengingat nuan

Sayau pengerindu tua nyau lemas tenggelam

Nyangka nya udah selatan tua bepangan

No comments:

Post a Comment