Tuesday, 23 June 2009

Idup berambun ai mata - Noor

Ninting lemai aku sebana
idup enggau ai mata
enda kala aku asai tu
idup enda kala menuku

mimit enda aku nyangka
nuan sulu mungkir janji
enda ga berasai lama
tua sulu udah idup sekunsi


nama agi pengaga dalam ati
idup diau di dunya
ninting ari aku sebana
berambun enggau ai mata

aku sigi enggai sekali
bekunsi ke pinggai siti
nyamai agi ku nyurut diri
ngiga jalai kediri

1 comment: