Monday, 10 August 2009

Sayau Nuan Enda Diempu Aku - Johnny Aman

Sayau meh nasib tua nadai
deka begulai idup suba
sayau pengerindu nuan enggau aku ambai
diatu udah lela baka gula

Nasib tua bisi buya pangan
nya meh ke pengingat dalam ati
asa amai ati enda jadi enggau nuan
begulai suba mina muni diri

Sayau meh temuda diperimba aku suba
diatu dipumai urang bukai
nasib ampit mimit bumai setaun dua
laban nadai nasib beri petara

Sinu aku meda baju lama
berupai amai diatu luya
badu tua ngenang pekara tua suba
buai ambis lengis dalam ati tua

No comments:

Post a Comment