Friday, 14 August 2009

Semadi Entua - Lakuang Ading

Semadi amai aku ngenatka ati diri
diau ba rumah pan nadai meh reti
Tang ati ku sinu kasihka bini diri
laban ti baru dah jadi

Sangka ku nyamai nguai ke bilik nuan ambai
nemunya lebih tasah ari bilik diri
ngembuan entua semina ati ari
aku dikumbai ya menantu jai

Deka ku bejaku aku nadai daya
nangika tulah ngelaban entua
nasib aku agi ulih nyabar ati
laban kasih ke bini diri

Kumbai ya aku menantu nadai penuju
dikumbai muntat sendat nadai penemu
semua aku ti ngempu nasib
beasi belauk ke jaku jai

Agi bebasa ngenang nuan mentua
enti enda pia nuan ku bai belaya
kapa meh enda aku ngetatka ati diri
dipejaku disumpah dipejai

No comments:

Post a Comment